June
12
23:00
בבית

אם הקירות האלה היו יכולים לקרוא

האמנות של הילדים שיר ילדים אי פעם התפתה לקרוע את הדפים מתוך ספרי הילדים שלך ולתלות אותם על הקיר?האם זה רק לי?אופס.

אני מתפתה על ידי איור הספרים כל ילדים framable על ידי מאייר אדם רשומה של נפילת עץ למטה, איש כל כך מגניב ו2.0 שהוא מציע את אמנותו כטפט iPhone.

האם אני רוצה כיפה אדומה?שלושה עכברים עיוורים?סדרה של שלושה הדפסים outerspace?או אולי רק דגים בשלולית.על המדרכה.בחירות - הם יהרגו אותי.ב -15 דולרים פופ או 45 $ עבור הדפסה ממוסגרת, אני יכול רק צריך טפט החדר של הבת שלי ולסלק את אותם ארורים נסיכות אחת ולתמיד. -Rita

עזיבה הקטלוג כולו של האדם של האמנות של ילדי ב לנפול חנות העץ Etsy.

[תודה, Brandan!]