June
12
23:00
בבית

שני הכי מגניב תודה מציינת למתנות לחג

בין הדברים הרבים שאמא שלי הייתה קפדנית על, נכתב תודה לב למתנות היו די קרובות לראש הרשימה.אני קצת מתבייש להגיד שאני הפצה רפויה כשזה מגיע להקשבתה מילה, אבל עם שני הכרטיסים האלה מדהים שאתרנו את, פתאום אני מצפה לקבל בחזרה בפתק התודה חריץ.

כל כרטיס שמאפשר לי להגיד לך תודה והציטוט סטיקס כל בכרטיס letterpress מדהים אחד היא חייב שיהיה בספר שלי, ובגלל זה אני אוהב את הערות Domo רובוט אריגטו (בתמונה) מהכלנית Letterpress.

היה לי גם לצחקק כשראיתי את כרטיסי Merci דליים מArmato עיצוב, פרשנות מצוינת של האמרה הצרפתית המזויפת.בלי להעליב את דוברי צרפתית האמיתיים, כמובן. -Kristen

גזל letterpress אלה תודה כרטיסים מכלנית Letterpress וArmato עיצוב.