June
13
23:00
בבית

מלחמת כריות!

יש משהו שאני צריך לרדת החזה שלי עם יום האהבה כמעט עלינו .ככל שאני מוקיר בן הזוג שלי , לפעמים הבחורה הזאת זקוקה למרחב שלה .במיטה.אני יודע שאתה יודע על מה אני מדבר .Fave

ובכן CMP Twisted Twee בבירור מקבל התסכול שלי ,ומספק באופן משמעותי .אני אוהב לחשוב על הצד שלך אלה , ציפות הצד שליכציפות עםמטרה .בקיצור : החזר עבורhoggers המיטה שלהעולם .ומתנת V- יום גדולה לזוגות עםחוש הומור .

אני לא יכול לחכות כדי לזרוק אלה על המיטה להפתיע את בעלי .עכשיו, אם רק Twisted Twee היה ליצור משהולשמיכת גונבי .אהמ . -Eva

הצד שלך , הצד שלי ציפות זמינות בTwistedTwee

של בריטניה