June
13
23:00
בבית

כרטיסים מקסימים לחלוטין.

בעוד אני בשמחה לבלות שעות גלישה באמצעות כל סוגי נייר המכתבים
, מחפש רק את התמהיל הנכון של פשטות ואלגנטיות
, כרטיסי ברכה כמעט תמיד משאירים אותי אדישים .להאשים אותו על שנים של
מחפש כמה רעיון אידיאליסטי של רגשות מודפסים מראש
שכנראה אפילו לא קיימים .

אז אני היה מוקסם ממש ממש כשהגעתילהציץ בקלפים הקסומים של Jaimee Tassio .פשוט ואלגנטי , כן ;חנקבשמלץ , בכלל לא .למעשההקישוט היחיד הואקסם זעיר , הושעהמתיל -מתחשב מגע דק כדי להדגיש מילות מהורהרות שלך בפנים. ז'ולי