June
13
23:00
בבית

היי, אם אתה לא יכול לצחוק על יום כיפור ...

לא שיום כיפור הוא חג Hallmark או כל דבר , אבל נו , איך אני שולח דואר כרטיס יום הכיפורים את זה היום לכל החברים שליומשפחה שומרת מצוות .

זה , יחד עםשורה ארוכה של כרטיסי כפרת נושאים אחרים ( ברצינות ) כל , מגיע באדיבות someecards , מה שהופך את egreetings שעוברלהומור באתרים אחרים נראים כאילו הם נוצרו על ידיצוות במשרד הרישוי .

ללא חברים - שלשבט ?אתה יכול לקבלבכיף גם עםהכרטיסשאומר שתהיינה לך חג טוב מה זה יהודי - גם שימושישסימנייה לפורים , ט"ו בשבט ,וכי אחריםשאף אחד לא יכול לבטא

אל - אני חוזר לעשות לא -לחץ על אם השאיר התחושה של זלזול שלך בבית .אני הרבה יותר מדי עסוק להיות פילדינג דואר שנאה היום .- ליז