June
14
23:00
בבית

שים קצת יותר כסף בקופת הטיפול

אם כיצד טראומה הילדים שלך היה זמין בעת​​שנישאתי מחדש , אני לגמרי הייתי קונה את זה כמתנת חתונהלבעל שלי.אני חושב שזה יהיה כברבברכה ראויהלהורות (שלב ) לו, וגם אני מתכנן לתת אותו במתנהלכל מקלחת פחות מ- בטוח הורה לעתיד מעתה והלאה .

בטח, זה רק ספר - זה מתנה מבודחת מעט הואמסדרת Hurt העצמית , אחרי הכל .אבל זה כל כך הרבה יותר ;תזכורת נהדרתששרדנו את כל הטעויות של ההורים שלנווהילדים שלנו תשרוד.כנראה .עם טיפול .

איורים 1950 בסגנון של זוועות הורים שונות הוא תוספת נחמדה , מדי .אני לגמרי הולך להתחיל מנופף להםבילדים שליכשהם להתפרע , רק כדי להראות להם איך בעצם טובים שיש להם את זה . -Mir