June
14
23:00
בבית

בְּקַו אֲוִירִי

אני כבר בשיא שלא להיות אוהד של עיצוב חדר ילדים פסטל רך.איך ילדים אמורים לפתח רגישויות עיצוב טובות אם אתה לא להראות להם את הדרך?

סלולרי זה בולט ממארג, בשם צדק "בקו אווירי," הוא רחוק מרך.לחתוך בלייזר מנייר ממוחזר שחור ומפות דרכים ישנות,
זה מתאר 14 עורבים ועץ מקופל יד
גדול עם פירוט פנטסטי.

בעוד רחוק מטיפוסי, נייד ניגודיות הגבוהה הוא למעשה בצורה מושלמת מתאים לחדרו של תינוק, ולפי אתר מארג: "משפחה היא חשובה לעורבים.הם מזדווגים לכל חיים, לחיות בקבוצות
משפחה, ולמרות שצאצאים יכולים לנסוע ברחבי הארץ ולחיות במקום אחר
, הם חוזרים לעתים קרובות לבקר. "נשמע כמו הרבה משפחות אנושיות. ז'ולי