June
14
23:00
בבית

צמר, מקבץ לקולאז', ופשוט מגניב

אמן

שיקגו קלי ונטורה עושה אמנות מקורית יפה עם בד , נייר , כפתוריםותפרים מקסימיםשאתה רוצה לעזוב על הקיר גם בעברפירוק שלהעריסה .החנות שלה Etsy ,האצבעון העירוני , יש פריטי לבוש , כמו גם , אבל ברגע שהם גדולה מדי בשביל לא ייראו נחמדים כמעט כמו ממוסגרים .חתיכות

פרט כמושדה הפרחיםוהתמנון ( המוצג) הן מאוד חכמות ,ושלישיית התחבורה הבריטית בהירה תיראה מדהימה כקבוצה על הקיר של הילד הקטן שלך .

זה מסוג הדברים שגורם לי הלוואי שיכולתי לעשות משהו עםאצבעון אחר מאשרמופע מאולתר , צולע אצבע בובות .Hmph . -Mir