June
14
23:00
בבית

לימודים ועבודת עבודה יקבלו מעלית עם הגעות בינלאומיות

אם אתה מוצא את המנילה, וניל , להוסיף הגעות בינלאומיותלסימניות שלךולבדוק את מבחר המודרנישל קובץ תיקיות , כתבי עת , אלבומי תמונות ,ואבזרים ארגוניים שהופכים אתהליכה במעברים של סטייפלס נראה כמונסיעה חזרה בזמן .

אני אוהב במיוחד את תיקיות Filex שבעצם גורמים לי לפחד מחפש דרך הערימות של זבל שלי קצת פחות .ומהדקי נייר CLIPIT הצבעוניים בצורת פרחים , בעלי חיים או מטוסים או בוודאי לשמור על כל תלמיד קטן שמחים לחזור לבית הספר , אפילוכשיעורי הבית מתחיל נערמים .

אוקיי אז זה מותח אותו .אבל הם די חמודים .- ליז

Related Posts