June
14
23:00
בבית

הפיל בחדר שכולם בעצם מדבר על

אני תמיד מעריץ את ההורים שלא מפחדים ללכת קצת כהה עם עיצוב חדר ילדיהם.ועל ידי אפל איני מתכוון Gashlycrumb Tinies מדפיס על הקיר , אבל משהו מלבדורוד פסטל , כחולים וצהוביםשכל התעשייה נראית נחושה לחדור לבית שלך עם .

הדפסת gocco חבר הזעירמKidsHaus סיאטל מבוססת מוסיף עושר כזהלחדר , אני חושב שזה מדהים לחלוטין , אפילובגודל 5 המ"רהקטן " .Elepant חום השוקולדוהעכבר מקוזזים על ידישמיכת זהב עשויה מנייר זהב כתב-יד.מגע גדול .

למעשה , אני יכול פשוט לקבל את זהלחדר השינה שלי .למה ילדים מקבלים את כל הדברים מגניבים ?- ליז

[ באמצעות babyccino ]