June
15
23:00
ילדים

אלף בית על פי נרקומנים תרבות הפופ

כן כן כן,הוא עבור אפל .B הואלכדור .מה שתגיד.אני הרבה יותר מתענייןבאבא / לקחת התרבותי רטרו של מעצב האדם Scherr ברוקליןבאלף-הבית באמצעות התווית שלו , Infinitee .הואלאודרי , B הואברנדו , F הוא עבור פרנק - אתה יודעשאחד .כאילו יש יותר מאחד פרנק .

אני בכנות מקווה אדם עושה את זה דרךכל האותיות , כי באמת ישמחסור בטיז הפעוט שמציעה Xavier Cugat , יו יו מא ,ופרנק זאפה .

למצוא מבחר גנדרן למכירה באינטרנטבPsychoBaby .תן לנו לדעת איזה מהם אתה מקבל .אנחנו נודיע לך איך אתם מדרגים עלמטר הברנש .- ליז

מזל טוב לזוכי Infinitee מזל קארן J , קארי F ,וסלי D !