June
16
23:00
ילדים

Rainboots ל2s, -3 וה -70

עדיין יש לנו שבוע של מקלחות פתגמי אפריל אלה אחר , אבל בהתחשב באפריל שהיינו לנו עד כה , אני בונה על גשמים אלה גםלמאי .ושנה זו ( לשם שינוי ) , הבת הגדולה שלי מוכנה , חמוש בזוגrainboots funkiest בהיסטוריה של rainboots של הילדים .

הם פשוט כל כך יקרו לך להיות בשנתי ה -70 מגפי ה"גרפה כרית לין למראה טפטמעמוד תווך CMP וינסנט .בעוד אנחנו סוף סוף התיישבו על אדום , אני מודההבחירה לקחה דרך ארוכה יותר ממה שהוא צריך להיות .אני יכול לקבל בקלות אחדבכל צבע משולבוהיה מאוד שמח .

אה , לפעמים הלוואי שהייתי אחד מאותם הסלבס עםארון הנעליים בגודל של מדינה קטנה , אחדלבת שלי כדי להתאים ,ואת התקציב כדי למלא את שניהם עד אפס המקום .אנחה .- ליז