June
16
23:00
ילדים

אחד הדברים האלה הוא לא כמו אחרים

אני אוהב ספריםלילדים שלישהם אינטראקטיביים .ואני לא מתכוון לחיצתכפתור על מנת להפעיל כמה שבב קול רעשצועק פקודות כמו למצוא את אות T !יותר כמו מי מסתתר ,מצרך חדש אהוב של מדף הספרים של הילדים שלנו .

כל דף מלא בשורות של בעלי החיים הקטנים הצבעוניים של מחבר / מאייר יפני Satoru אונישי , ואז שואלשאלה כמו מי אחורה ?מי ישן ?מי מסתתר ? זה תפקידו של הקורא לסרוק דרכםולהבחיןהמוזר של המגרש.

הללויהלספרים שיכולים לשמור על הקוראים הקטנים עוסקים ללאסוללה באופק .- ליז