June
16
23:00
ילדים

אמא שלך לובשת מגפי הקרב של השנה שעברה

אם התעוררתי יום בוקר של אמאלשני ילדים מחייכים נושאת ארוחת בוקר אני אשמח .אם התעוררתילשני ילדים מחייכים נושאת ארוחת בוקרוורדים הייתי שמח במיוחד .אבל אם התעוררתילשני ילדים מחייכים לובשים screenprinted סופר חמוד אמא שלי היא קרירה יותר מאשר טי אמא אני חושב שהייתי מתמוטט רקמהשמחה .

מסופק הילדים האלה היו שלי .כמובן.

מצא אותובילדותי , יחד עם טונות של ציוד מדהיםמאמא בתום לב רוק (וכל גל סביב המדהים ) סקיי הופוס .מקווה שאתה קורא , אבות מגניבים .- ליז