June
16
23:00
ילדים

כמו סטיבן ספראוס לסט הפעוט

יש ליטיפ טיפה של קנאה גבוהה אופנה , לדעת היטבשגודל אמא ( mumblemumble ) לא יכולה ללכתלחנויות מעצבים מפוארותולמעשה מצפה למצוא משהו שמתאים .וכך אני עושה מה שכל אישה בסגנון מודע לכודהבגוף לאחר לידה עושה : אני מקרין אותו על הילדים שלי .טוקיו חצאית

סטיבן ספראוס בנוסחבשנון Sprout היא כל כך מגוחך יומרנית שזה מדהים .עלהילד תקין .כמו באינוהילד שלספייס ילדה לשעבר , אבל אולי עליך.להחליק אותו על פני זוג גבוה צמרות קון הצבעוניוהיא שולטת בגן .גם אם היא עדיין חושבת מילאנו היא רקעוגייה .- ליז

[ באמצעות goodyblog ]