June
16
23:00
ילדים

כיף BPA-חינם החוף

יום זיכרון

עם רק כחודש משם , אני כמעט יכול להריח את החוף - או יותר כמו כלצעצועי הפלסטיקשמקבלים נדחסו לתוך שקיות החוף שלנו .אבל הודות לPlay החול הממוחזר נקבעמגרין צעצועים , אתה לא צריך להרגיש אשם על דיככלהפלסטיק נערם .

אמנם זה עדייןדלי פלסטיקואת חפירה , אולם זה עשוי 100% פלסטיק ממוחזר .וכן, זה אפילו טוב יותר לחלוטין BPAוללא pthalate .בטח הילדים שלך לא יהיו slugging חלבומיץ מהדלי , אבל זה עדיין נחמד לדעת שאתה מבטל כמה כימיקליםמהסביבה המיידית שלהםולהקל את נטל המזבלה קצת .

זה להגדיר יחד עםשורה ארוכה של הדברים שחשובים קיץ גדולים אחריםמהמותג ירוק צעצועים זמינים באתר האינטרנט שלהם .