June
14
23:00
בבית

קרא את זה, ואז ללכת לחבק את מורה

32 תלמידי כיתות שלישי וספר כיתה אחת באני הילדים שלי היו מורים גדולים, והילדים שלי היו מורים נוראים.קריאת 32 תלמידי כיתות שלישי וכיתה אחת באני , מצאתי את עצמי לאהוב את אלה הגדולים עוד יותר, ואפילו מרגיש קצת יותר סובלניים כלפי הנוראים אלה.

ואז, כמובן, היה גם צוחק.הסיפורים של

פיליפ בוצע מהתעלות יסודי שניהם מחממים את הלב ומצחיקים.מורים יכירו את האמיתות (לפעמים נוגה) על התנצחויות ילדים לפרנסתו, והורים ייהנו מצצה כנה זה לרק מה שקורה כאשר תשובתו של הילד שלך ל" מה שקרה בבית הספר היום? "היא, שום דבר מחוץ לידות"."מתנות

השנה סוף השנה מורה?עשה, הודות לבוצע. -Mir

אתה יכול להרים 32 תלמידי כיתות שלישי וכיתה אחת באני
באמזון.