June
14
23:00
בבית

לתקוע אותו;

מדבקות פיראט מותאמים אישית על ידי Frecklebox למה לתתשקית הפתעות מלאה בצעצועי פלסטיק חסרי תועלתשישברו חמש דקות אחרי שאתה נותן אותם , כאשר באותו המחיר שאתה יכול לתת לכל משתתף צד שלושה גיליונות של מדבקות מותאמות אישית , כי ללכת עם הנושא של המפלגה שלך ?לפחות ככה אני רואה את זה .

Frecklebox עכשיו הוא מציע מדבקות מותאמות אישיתבמגוון רחב של עיצובים ;אני מעריץ שלמדבקות הפיראט ( המוצגות כאן ) , אבל הבת שלי כבר קראה דיבס על "יש ליבלוז ", ו- " בהמשך , סקטים " הוכרזו " דרך קול" על ידי הבן שלי .

ומה ילד לא אוהב מדבקות עשו רק בשבילם ?אף אחד לא אני מזמין לבית שלי . -Mir

בחר מדבקות האישיות שלך מושלמתבFrecklebox .