June
14
23:00
בבית

כאשר אתה צריך הספרנית האישית שלך של הילדים

מה לקרוא כאשר מדריך הקריאה של ילדים מה קורה כאשר אתה צריך למצוא ספר על גיבורים בלילה שלפני הילד שלך צריך את זהלגן ילדים ?

לאחר שמיצית את ספרי הילדים האהובים שלנו , אתה יכול לעשות מה שעשיתי ולבדוק את הבחירותב מה לקרואכש , על ידי מייסד LitLife פאם Allyn .מטה- ספר זה על ספרים מחולק לנושאים 50 ,מהצקהלרוחניותליום רע .מצא את הקטגוריה שלך , לקרוא את הסיכומיםולבחור הזוכה שלך .

מדבריו של Allynלאחיזת הספרייה שלי - זה בטוח יכה חטטניותספרי קריקטורה הזולים מהידיים של הבת שלי בשעה 6 בערב. - ריטה

מצא מה לקרוא כאשרבאמזון ,ועל ספר דומהלסט הצעיר , לבדוק את הסקירה של קריאה עם תינוקות , פעוטות וזוגות שלנו .