June
15
23:00
בבית

קולאז'ים עתה הועלו לרמה חדשה לגמרי

קולאז כוותיק של " קולאז'ים מפוארים" אינספור עשו עבוריעל ידי הילדים שלי מתוך דפי מגזיןוהדבק של אלמר , אני מודהשמעולם לא ידעתי משהו עדיןויפה כמו היצירות של לינדה Solovic היו אפשריות תחתכינוי " קולאז ' " .עם זאת, חנות Etsy מלא בהדפסים באיכות גבוהה של קולאז'יהנייר , כל יקירי יותר מאשר אחד למשנו.

כל סדרה של הדפסים היאבמהדורה מוגבלת , אז אל תבזבז את כל זמן להבין אילו הם חובה שתהיה ברשותך.כמובן , ייתכן שתרצה להציג אמנות קולאז ' זה בנפרד מהעבודה שלהילדים .אתה מבין אותי. -Mir

בחר הדפסי קולאז ' המהדורה מוגבלת שלךמ
Etsy חנות לינדה Solovic .