June
15
23:00
בבית

דרך מודרנית לברכת תינוק

נראההרבה הכרזות לידה צריכה להיות מתוכנן עם ההנחה שיותר הוא יותר - יותר גופנים , תמונות נוספות , יותר duckiesוארנבות זחילה עדהגבולות .לא כך עםאקי שלום!אוסף של כרטיסים מודרניים .

הודעת הלידה מודרנית הבחינה באחד מכרטיס החנויות האהובות עליי , צץ מייד את הדף (ודלת מקרר
) עםצבע כראוי נקרא מזל אדום .לאלו מכם הסוג של mehבורודוכחול , אני חושב שזהדרך מסודרתלברכת האדם חשוב ביותר החדש ביותר שלך לעולם .

אם אתה לתוך ורודוכחול אף?הוא מגיע בצבעים אלה מדי .וזה נראה די פשוטכ.

למצוא מבחר גדול של כרזות לידה מודרניותמmavens letterpress וההדפסהבשלום מזל !