June
15
23:00
בבית

טוב בגודל פוסטר

לווייתן ילדת שרה ג שרה ג'יין היא בפראות מוכשרת משהו - מבחר אמא מגניב גילה דרך חזרה בשינה 2007. ההדפסים שלה הם גחמנייםוקסומיםבדרך שתגרום קלמנט הרדוRunaway אני גאה .אני אוהב את הפשטות ואת הכשרוןשמזמין מהעמוד .

עכשיו , אוהדים של ההדפסים של שרה ג'יין יכולים למצוא אותם יפה הציג
על קרטון בגודל פוסטר .יהיה לך קשה לבחורfavorite- אני
אני חלקילהדפסת לונדון הנפלאה הזהואני גם חופר להתכרבל.

למרבה הצער לא כל התמונות שלה זמין בגודל פוסטר עדיין .ובכל זאת .- הדפסי אווה

שרה ג'יין אולפנים זמינים בEtsy