June
18
23:01
ילדים

בקיעת שיניים טבעיות צעצוע לתת אקמול לרוץ את כסף

מלבד האצבע שליופינות של הרהיטים שלנו אקראיות ,הדבר היחיד שאופן זמני הקלה כאבי החניכיים בקיעת השיניים " בחורות שלי היהמטלית רטובה קפוא .אז להשאיר את זהלאמא בחור ליצורצעצוע בקיעת שיניים עם בדיוק את זה מאוד דבר מצורף .

Ringley טבעי בקיעת השיניים צעצוע עבודת יד שנמצא בילדי קאי כוללים טבעת מייפל טבעיתשקפדניות המתעקשות הקטנים יכולים לכרסם בבטחהב.הוסף את מגבת כותנה האורגניתויש לך את הטוב שבשני העולמות כלבנשכן אחד .אתה תמצא שני סגנונות - מסוקס או ישר .כך או כך , זהברור שחובה להוסיףלארסנל של פייסני תינוק רגזנים שלך .

עכשיו כל מה שאתה צריך לקבל אותך בחודשי בקיעת השיניים הואמאגר של טיילנול .בשבילך. -Kristen