June
18
23:01
ילדים

צעצועים אלה יש להם רגשות

ש: מתי הוא נתקל רגשות מעורבים דבר טוב?

: כאשר הם מהסוג סופר-חמודים שמגיע בתוך Kimochi.

מה Kimochi אתם שואלים?Kimochis הם צעצועים רכים, לחבק, ממולאים שמגיעים במגוון של צורות, עם הפתעה בפנים-סט של שלושה "רגשות" בצורה של בחורים קטנים ממולאים, כל
אחד עם הבעת פנים שהוא מזוהה על ידי רגש (מאושר, קנאי, ביישן, אסיר תודה) על הגב שלה.

עם רקע בטיפול של ילדים, אני יכול להגיד לך שKimochis
מציע אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות למשחק הדרכה בנושא
של רגשות, שהוא דרך אחרת לומר, למד על רגשות!
כיף!אין הרצאות!
וילדים אוהבים אותם יותר מדי.- מזל טוב טינה


לאשלי B, זוכת Kimochi של הבחירה שלה!