June
16
23:00
בבית

ילדים מקבלים לכתוב הערות תודה-למעשה, לא קשה מדי.

הייתי אוהד שלכרטיסי צבע - שלך - של הכיףמGreenstarstudio מאז חזרה כאשר גיליתי עיצובי החג המגניבים.אז אני שמח לראות כמהכרטיסים החדשים בחנות ,שיכול להיות טובות לילדים מעט מבוגרים מדי .

צבע הכרטיסים הכוללים דיבור שלך / חשבו בועות כל כך חכמות !ילדים לא יכולים רק לשים עפרון על ניירולהפוך את יצורים המקוריים של מאייר Danamarie Hosler מתעוררים לחיים , הם יכולים עכשיו למלא את הבועות עם אישית הודעות - דברמיום ההולדת שמח ,לMOMMMMMשהוא כוליארבע בן רוצה לכתוב בימים אלה.

גזלחבילה של 12 כרטיסיםותורשמודים לך פתק בכתבממטלהלפרויקט ילדים סופר כיף .- ליז

מצא את צבע כרטיסים משלך באינטרנטבGreenstarstudio