June
17
23:01
בבית

חדשות חמות: איקאה עריסה זכור

CPSC פרסם להיזכר של עריסות איקאה SNIGLAR בארה"ב ובקנדה , כיהברגים ארבעה המאבטחים את תמיכת המזרן לא יכולים להיות ארוך מספיק .בדוק העריסה שלךולראות אםברגי תמיכת מזרן להאריך דרךהאגוז .אם כך , אתה בסדר .אם לא ,המזרן יכול לנתקויקרוס .פציעות

זוכר עריסת איקאה


לא דווחו אז אל תיכנסו לפאניקה .רק למצוא את התינוק במקום לישון עד שאתה יכול לקבלערכה -שתיקון כנראה מורכבת מארבעת ברגים ארוכים יותר .

מצא מידע מלא באתר האינטרנט של CPSC .אם אתה צריךערכת תיקוןלעריסת איקאה Sniglar, קורא ( 888 ) 966-4,532 בכל עת , או לבקר www.ikea-usa.com
[ מגמות אמא HT ]