June
20
23:00
ילדים

גרין הוא חדש ... ובכן, כן.

חלק מהילדים האקולוגי טיז שאנחנו רואים הם קצתלטעם שלי בידיים כבדות .יש קו דק ביןסיסמא חכמהוכמה הצהרת preachy מפחידה עלילדי גן .Ultrasoft של

junkfood טי בשידור חי ללא / חיים הירוק הבחיןבספקית kidswear ירך Stinkypants מכה את האיזון ומוצאמגניבים .לא שאני לגמרי יודע מהמשמעות הקו - אלא אם כן זה סוג של התייחסותלזןהחופש הקיומי חוויות על ידי קיצוץ צרכנות מיותרת .אבל זה לא יתאים כמעט כמו יפה עלטי גודל 4 .

אם אתה באמת רוצה לתרגל את מה שאתה מטיף , אתה קונה את זהגודל ולקבלשנה נוספת או שתיים ממנו .- ליז

שמור 15 %בStinkypants עם cmpsummer קוד באמצעות 6/30/08 !