June
20
23:00
ילדים

נוסעים בחלל: הספר שלך הוא מוכן

הדרך חזרה הביתה , כתב ואייר ידי אוליבר ג'פרס , הואהספר הכי מושך באופן אקראי שקראתי .

דבר אחד בטוח ,הדמות הראשית מגלהמטוסבארון שלו בדף השני .

לאחר, הוא נתקע על הירח עםמאדיםשנראה בדיוק כמותו , רק ירוקה .

ולבסוף , לאחר שמוצנח לכדור הארץושוחה בית , הוא כמעט שוכח לחזור כדי לעזורמאדים כי הוא מוסח על ידיהטלוויזיה .

ישסוף מפתיע שהייתה הבת שליואני דן עלילות אפשריות כל עוד זה לקחלארוחתהילדים של להגיע .פחות לשאתלנקודתי מסעדה = בונוס .- ריטה