June
20
23:00
ילדים

בובות Ugli-אה

יש ליתחושה חזקה של אמפתיהליצורים המכוערים שלהעולם .יש ליבולדוג אנגלי , לאבמעבדה , תמיד חשב צעצועי יוצלח אלהמסרט Ruldoph היו קרירים יותר מאשר אלה שאפילו לא יוצלח אם מעולם לא היה לגמרי בטוח מה היה לא בסדר עם בובהש.

אז כמובן שהתאהבתיביצורים מפוארים בעבודת ידמCutesie לא Cutesie .מפלצות אלה משוגעים בעל עין אחתוחיות פראיות במקצת כל כך לחבקוawesomely תפור בידוטיפ טיפה מוזרה , כי יש לי לתהות מה קורהבראש של מעצב אזור פילדלפיה דיאן Koss בלילה .

והילד , לא אני משלם מיסי כדי לראות כאן ללכת אחד -על-אחד עםנערה אמריקנית .- ליז