June
20
23:00
ילדים

כל הבקיא זה ראוי לפרסום

אוקיי אז אני רק רוצה שהבנות שלי לובשות טי ניו יורק טיימס זהמAltru .כמו בכל יום .הם ייראו חכמים , ויותר מכך , הם גורמים לי להיראות חכמים .גם אם בימים אלה , יש לי מזל אם אני אפילו לעשות את זה דרךסעיף הסגנונות .

פלוס , אני סוג של תקווה לילדים שלי יהיוהיתקלות עםילד לובשטי ניו יורק פוסט במגרש המשחקים באותו הזמן.רק כדי לראות מה קורה .- ליז