June
20
23:00
ילדים

תינוק בשמיכה: לא רק תינוק שמיכות Anymore

השאלה

: האםהעולם באמת זקוקות לחולצות תינוק חמודות יותר ?תשובה: אם חולצות אלה עשויות מכותנה אורגנית , צבעוניות עם צבעים אורגניים , ללא תג ,וubercute , אז לחלוטין .

CMP fave תינוק בהנפקה האחרונהשל שמיכה הם רק חולצות כאלה , בשילוב ידידותי לסביבת בנייה עם יצירות אמנות ילד ידידותי .הם באים בגדליםמ12Mל4T ,ובארבעה עיצובים טעימים .

אמא היפופוטם מגנטה והתינוק עשו השחלות שלי כאב .ואפילו אין לי השחלות .עכשיו זה אומר משהו , נכון?- מיר

Related Posts