June
20
23:00
ילדים

אותות מצוקה

אני יודע שאני לא לבדבאומרו כי חגורות בנים נוטות ליפול לשתי מחנות: גיחוך מטופשים או סופר גיחוך מטופשים .הבחירה שם בחוץ היא מספיק כדי להפוך את האמהות מאחלים לחזרה לביריות .ואז ראיתי אתחגורת עור במצוקה לילדיםמהפלאבfave CMP ארטה ביבי ואני חשבתי , כן !לחלוטין!

ב 36 $ שזה לא מופקע לחלוטין ,ואתה מקבלחגורת עור אמיתית עם אבזם משמעותישייראה מגניב על כל זוג מכנסי הג'ינס .או באמת , לעשות כל זוג מכנסי הג'ינס נראה מגניב .

פססט ... אני בטוח שזה יהיה מקסים על ילדה קטנה מדי .- ליז