June
20
23:00
ילדים

תפוח יום שומר סנדלר משם

זה פשוט לא הוגן שיש פריטים חמודים כמו נעלי תינוק אלה תפוח חמוציותבעולם , שוקלים אני עשיתי שום עם פוריות .מצד השני , זה נחמדשיש לי חברים שעדיין געשו אתהגורים (אהם , קריסטן ) , כך שיש לי תירוץ לקנות אותם בכל מקרה .

עבודת ידבאוסטרליה של Ecospun הרגישה ממוחזר בקבוקי פלסטיקבאחר - חיים שהם עושים הבהונות קטנות בסתיו הזה חמודים כמעט כמו שהם היינו עם שום דבר עליהםבכל להיות .

מצא אותם בילדי קראפטסברו .- ליז