June
20
23:00
ילדים

על ילדה

אם הבת שלי לא הייתה עוברת את השלב שבו אסור לי לשים משהובשיער שלה מלבד האצבעות שלי , אני יכול להיות גרב על כמה אביזרי שיער חמודים רק על החברה .וסביר מאוד , אביזרי שיער אלה יכללו סרט של הילדה הקטנה סופר חמודהממגבר חםו;תינוק מטושטש , הבחיןברקטות השמים כחולים .ואם זה היה המקרה , אני לעולם לא אספר לכם עלסרטלפחד שאנו עלולים להיתקל בבחורה אחת אחרת ברחוב עםסרט ייחודי לגמרי אותו הדבר .

אבל זה לאהמקרה .ואז אני עובר עליו .- ליז

כל כך מגניב - רקטות השמים כחולים מציעה לקוראי CMPהדפסת אמנות אישית ללא תשלום עבור הילד שלך עם כל רכישה !פשוט לחץ על קישור זה לכל הפרטים .