June
20
23:00
ילדים

בובות אקו, לא בובות eek-הו

מאז באו על פני משהו שנקרא" בובה אקולוגית "שהיה עשוי PVCושירתבאריזות פלסטיק , אני כבר די ספקן שלהתווית האקולוגיתבצעצועים .לפעמים זה מתאיםולפעמים ... טוב, לפחותהכוונה היא טובה .

אבל סו Lappan של EcoLeeko משיג שני עם הבובות שלה צבעוניות קטיפה ותינוק רעשנים .כלהחיצוניות מוסמכת קורדרוי כותנה אורגניובמבוק צמר רך רטוב ,מלית היא חומר טבעי כמו פגזי Kapokואגוז ,ואפילוהחוט הוא אורגני .

לא שהילד שלך יהיה להבין את כל זה .הם פשוט אוהבים את היצורש, לחבק אותו ,ולמצוץ את ראשו .- מזל טוב ליז

לג'אמי P , חתןלנער אותי שפירית רעשן !