June
20
23:00
ילדים

ראיתי את הברק

גדלתי לובש זוג Janes האדום מרי הבהיר , עור פטנט על גרביוניםולתקן לבנים אם אני לא עדיין נושאלפידלנעליים מבריקות עבור בנות .גם אתה?ובכן נעלי Umi יש הרבה במחלקה המבריקה אבל מעשית זה נופללילדות קטנותוגדולות כאחד .

16 החודש שליישנים יהיה היהירדבריםברקמה שלהםונעלי פעמון - embelished כפתורבאודם , שהוא למעשהצבע אוכמניות עשירבאדם .יפה מאוד.ביגר בנות יכולות לבחור מתוךיותר קלאסי קוויניבשחור , אדומות או שוקולד ,ועדיין גדולות יותר בנות יש ליסופיהוהעיוות הסיבובבשחור .

יש הרבה לאהוב באתר Umiבעור שניהם מבריקולא מבריקוהם מחזיקים את באמת יפים לאורך זמן .לחטט .עונת מסיבת יום הולדת היא עלינו .- ליז