June
21
23:00
ילדים

בעיטות באט ולוקח שמות

אולי זה בגלל שאני מוקף בחולצות הרבה יותר מדי יפות נסיכה (תודה ,בחוקי עזר ) אושהבת שלי איימה להתחיל לחבב " Hantana . " אבל כשאני רואה אתחולצה כמו הילדה" Kickin מAppaman , קשה לי שלא לשים לב.במיוחד משום שגםהילדה גיבורים בימים אלה הם לבושים באותם חצאיות קצרות לתקןומגפי שרוכים .

בין אם יש לךבת שאוהבת בלט , או אחדשעובד על חגורתה הירוקה , החולצה הזאת כוללתילד קראטה במדים מלא בפעולה היאהצהרה מדהימהשאני מהמר כל אמאוילדה יכול לקבל מאחורי :

תיזהר הבנות שלנו .וברווז . -Kristen