June
18
23:01
בבית

האמת כואבת

אמהות היא יפה כרטיס אני צריך קצת צחוק השבוע .רקצחקוק הקטנות של הלילה.ואז אני לוחץ עללחנות של אמא של קיקי פארי , ברכות חלופיות , כדי לראות איזה השנון בון Mots כבר צץ על כרטיסי ברכה בעבודת יד תמיד הנעימים.זה היה רגע שמעדתי על זה .

במחוץ : אימהות היא יפה .

בצד הפנימי : עכשיו תן לי לקחת את זה , להתראות לחמהשיער שלך, כך שאני יכול לומר את זה עםפרצוף רציני .תודה

קיקי .אני צריך את זה.

רוצה את זה ?רק שלושה דולרים .- ליז

מצא כרטיסי ברכה רק לאמהות באינטרנטבברכות חלופיות