June
18
23:01
בבית

אף פעם לא הרגשתי ככה הרגיש על לפני

קיר כרית שטיחי הרגישו על ידי אנה עיצוב בכנות , אני חושב על הלבד , ולעתים קרובות אני חושב " meh . " אבל אני פשוט ראיתי את האור , כי האור , ככל הנראה , מגיע בצורה של שטיחי קיר הרגיש כרית כוללים ארנבותובובות בובות קינוןשהיה להאירעד משתלה כלבעולם .

אם אתה לא נרצח על ידינחמדות שלליל הכוכביםוטיולים רגלייםבכריות הגשם המוצעות על ידי חנות עיצוב אנה על Etsyוכל תשומת הלב יוצאת דופן לפרטים , בהחלט גם לבדוק את מבחרשל plushies , .אם אף אחת מאלה לדבר איתך , לשקול את האפשרות שאין לך נשמה .

אני אפילו לא במיוחדלחמודוכל החנות הפכה אותישלולית ללא עצמות של דייסה .היא טובה . -Mir

בדוק את שטיחי קירונחמד מרופדים אחריםבחנות עיצוב אנה .