June
19
23:00
בבית

צלחות מתג אור - חלק המוזנח ביותר של עיצוב החדר של הילד שלך

צלחת מתג אור הרובוט חבר שלי אומר לי שהיא מחפשת כמה דברים רובוט -נושאיםלחדרו של התינוק שלהואני מתחיל לחטט Etsy לה .הדבר הבא שאתה יודע , אני מזיל ריר על צלחות מתג אור הרובוט אלהמסוכריות רובוט .אחד מהם הוא קריר יותר מאשרהבא ,מהרובוט -50 הקלאסייםלרובוט הטלפון היפני קיטשילאיכות הסיפורים שלרובוט Nando האיטלקי .( לפחות אני חושב שזה איטלקי . האם זה ? )

כל אחד הוא בעבודת יד על ידיהחנות מבוססת פורטלנד מתוךצלחת מתג אור ממוחזרתואמנות בציר .ואם רובוטים הם לא הדבר שלך מסיבה כלשהי מטורפת , להסתכל סביבהחנות .פחות או יותר כל מה שיש נהדר .- ליז

מצא צלחות מתג אור בצירמEtsy חנות הממתקים רובוט אובRobotCandy.com