June
19
23:00
בבית

עסוק, עסוק, עסוק

פנקס עסוק עסוק עסוק רשימת המטלות מה קושעל איך העבודהשל אישה מעולם לא עשתה ?זאת כנראה הסיבה לי פנקסים תמיד אגרווספרים וכתבי עת סקיצה ריקות כדי לסייע לשמור עליימאורגן ככל האפשר .אז אני אוהב את הספר הזה בעבודת יד עסוקה עסוק עסוק המלא בשורה כדי לעשות גיליונות רשימהמקייטי בלייר עיצובים .

הדפסת gocco הסגולה על העטיפה נראית נהדרת ,ואני אהיה גאה למשוך את זה מהתיק שליולשרבט Skool הישן רשימת מטלות שלי , אפילו בזמן שכולם הוא אגודל הקלדה על מחשבי כף היד שלהם .

ב 10 $ כל אחד , אתה עלול גם רוצה סימנייה אותם עכשיולמתנה קצת כיף חג או stuffer גרב בגודל מושלם .כלומר, אם אתהשארגן .- ליז

מצאהספר עסוק עסוק עסוקמקייטי בלייר עיצובים ב 1000 שווקים .