June
19
23:00
בבית

יותר ארנבות האבק, יותר טוב.

קיר תרשים מדבקת הצמיחה של ילדים ארנבות אבק אני אוהב את הרעיון שלתרשים צמיחה , אך מעולם לא מצאתי כלשפנו לרגישויות העיצוב שלי , שהם אמנם קצת מוזרים .אז יש לי להציץבתרשים גובה ארנבות אבקמהאמנות חנות קיר הגרפי בריטניה ספין קיבוצי , שהוא למעשהמדבקות קיר .

אני צוחק בכל פעם שאני רואה את ארנבות אלה בעיניים פעורות , דק רגליים האבק מתנדנדות על גבי זה .המדידות הן במטרים , אבל אני חושב שיעזור ליללמוד ילדיהשיטה המטרית .ייחודי , מצחיק , וחינוכי - בתוספת מדידת הצמיחה של הילדים שלי במונחים של ארנבות אבק מסייעת להסיר את קללת מיומנויות ניהול משק הבית שלי . ז'ולי

תריםתרשים גובה מדבקות קיר ארנבות אבקבספין הקולקטיבי