June
20
23:00
בבית

מתוך חלב?

לוח הודעות פרווה מלאכותי Dedo מה יותר מגניב מלוח כתוב מכתב-ולמחוק?ובכן, הרבה דברים.אבל למשהו שהוא קריר ורק כשימושי, לבדוק את לוח ההודעות השערורייתי ביותר שראינו אי פעם.
לוח הודעות

Dedo זה מהאמן פורטוגזית Goncalo Campo קורה להיות עשוי מפרווה המלאכותית ו
אה, וואו.פשוט לגרור את האצבע שלך נגד זרם של הפרווה ויש
ההודעה שלך.אני סוג של אוהב את הרעיון שאין אבק גיר ל
לנקות מתחתיו, אין קווים תועים סמן שסופו של דבר על קיר
לידו, ובתנאי שהילדים שלי יכולה לשמור את הידיים דביקות ו
עיסת סוכרייה על מקל מהפרווה,אני חושב שזה פשוט מבריק.כמובן שזה יקר, כמו רוב האמנות במהדורה מוגבלות היא.למעשה, אם יש לך
עין על מעשה זה עכשיו.בזמן של פרסום, יש
רק 6 שמאלי.- ליז[באמצעות * עיצוב ספוג]