June
22
23:00
ילדים

Pop-Up חג מולד מאוד שמח

עם לוח הזמנים של הבעל -הטייס שלי תמיד באוויר (תרתי משמע) אני לעתים קרובות RSVPingלצדדי השכונה שלנווההתכנסויות של הילד ברגע האחרון .ובכל זאת, אני לא רוצה להופיע בידיים ריקות .לכן, כאשר אני מוצא אתמתנת חג גדולה שיכול לעבוד עבור כמעט כל ילד בעת צרה , כמוהספר המוקפץ חג המולדמהחברים שלנובשטן לחץ נאה , אני תמיד לחטוף כמה עד .

כיף זה , ספר חג 8 עמודים חגיגיים אומרגרסה מקסימה מותאמת של "הלילה שלפני חג המולד " על חג המולד בגן החיות עם כל החיות מתכוננות להגעתו של סנטה .הילדים שלי מאוהבים בזה - אולי כדאי לך להזמין אחת נוסף .לעצמך.מזל טוב -Kristen

לAnissa L , הזוכה של ספר חג המולד Pop-Up !

Related Posts