June
20
23:00
בבית

העובדה שיש בכדור

כדורי חוף נייר אורז עם יום ההולדת של הבת שלי מתקרבת , יש לי עיצוב מפלגה על המוח .( צפו ליותר בדפים אלה בשבועות הקרובים ! )

אז כשראיתי את קישוטי חוף כדור אלה מדהים עשויים מנייר washi יפני שעווה הלכתי oooohh ... אתה פשוט לפוצץ אותם כמו בלון , אך שלא כמו בלונים שאתה יכוללמעשה שימוש חוזר בהם שוב .אני אוהב את זה למסיבת קיץ מכל סוג .פשוט לא לתת לילדים לנסותולזרוק אותם מסביב לבריכה , בסדר?-Liz

מצא אספקה ​​נפלאה אסיה בהשראת מפלגה ומוצרי ניירבגינקו ניירות .

[ באמצעות bloesem ]