June
20
23:00
בבית

כאשר התינוק שלך אכפת מספיק כדי לשלוח את הטוב ביותר

ברכות חלופיות יום הכרטיס של אמא מתינוק לבעלי יש יום האם די קלים בימים אלה מאז הילדים שלי הם עכשיו ישנים מספיק כדי לגרום לי כרטיס בכוחות עצמם.אבל נותן כרטיס מקצת תינוק של מלבד חתימת טביעת הרגל הקטנה שרוב ההורים אינם אמיצים מספיק כדי לנסות-הוא קצת קשה.יש ברכות

חלופיות אפשרות דרך טובה יותר, עם כרטיסי יום האם החדשים, מצחיק מהתינוק.כמה מקשקש וזוג מזיל ריר (בעותק כמובן), ויש לך את הדרך המושלמת לחגוג את אמא מהתינוק שלך.

רק לזכור כי יחד עם כרטיס מקסים וארוחת בוקר במיטה, תינוקות גם חושבים שאמא צריכה שובר מתנה לספא מדי.זוהי עובדה מוכחת.- קריסטן

מצא שורה ארוכה של כרטיסי יום האם מצחיק בברכות חלופיות. והאזכור CMP כדי לקבל משלוח חינם על כל ההזמנות דרך 5/5!תזדרז!