June
22
23:00
ילדים

חיות בגן החיות שמחים באזורי הפרא של toychest

קוביות עץ בעלי חיים בגן חיות חג זה , אחת מתנות הבית לרוץ הילדים שלי קיבלו מהדודה מתנת הנתינה תמיד המעולה שלהם היהסט שלקוביות עץ Haba caled Eene , Meene , גן החיות .

שלי בן שלוש הוא שישזמן רב ליצירת חיותמהלוקים תוססים להפליא הכוללים ראשי חיות , גופות וחלקי גוף אמורפי אחרים ומטורף .הפעוט שלי פשוט נהנה לנפץ עבודתה של אחותהלקרקע .אז רואה?יש משהו לכולם!- ליז

מצא לוקי Haba אלהוצעצועים בטוחים יותר לילדיםבKangarooboo .