June
22
23:00
ילדים

מיני קופר - עכשיו מגיע לטי פעוט קרוב אליך.

טי מיני קופר "הילדים מרוקט BlueSky "היי!אני רוצה לקבל DAT! " הוא מה בן ארבעה-בת שלי צעק כשהוא ראה
טי הילדים מיני קופר הירך קטנה מcharlieandsarah.הוא אוהב את stylin '
האדום Britmobile בחזית טי עם שרוולים ארוכים נוח זה.אני אוהב את
שהחולצה הזאת היא חלק מקו שההורים צ'רלי ושרה
נוצרו כדי ללמד את הבן חצי אנגלית כמה מונחים בריטיים נכונים.חושב כרטיסיות לביש.


גם לבדוק את האיורים נהדרים עבור סוכרייה, מגפי גומי וג'ק האיחוד;אתה פשוט יכול להחליט
ללמדך אנגלית הילד כשפה שנייה.- כריסטינה

למצוא מבחר גדול של טיז וonesies בצ'רלי ושרה.מזל טוב

לג'ולי R, זוכה מאושר של טי ילדים מיני קופר!