June
22
23:00
ילדים

טריק הגמילה של השנה החדשה המושלמת - המון המון מים

ציור בודהה מועצת המים לאחר זמן עסוק טעון עם המון אלקטרוניקה BE-booping, ממהר לכאן ולכאן, ודברים מבריקים שונים, באמת אין תחליף לקצת זן.בזמן שאתה decompressing, לשקול פנייה לבודהה המועצה הגאונית, הבחינה בצעצועי Landbridge.

תיאורטית היית קונה את זה לילד שלך, אבל כאשר היה לי הזדמנות לשחק עם אחד, היה לי קשה לוותר על זמן התור שלי.בגלל שאתה מצייר עם מים והתמונות שלך לדהות לאט כפי שהם יתייבשו, זה ממכר באיטי אתה למטה-סוג טעים, של דרך.אתה מצייר, אתה יושב, אתה מצייר, אתה יושב ... אתה נושם.

התרופה המושלמת לחופשה הדומה לתגרות טיפוסיות.לתפוס אחד לילדים, ואז לתפוס אחד לשולחן העבודה שלך.אום. -Mir

בודהה הדירקטוריון זמין בצעצועי Landbridge.