June
23
23:00
ילדים

Ouchies: הפיכת owies לאמנות

תחבושות Ouchies לילדים הם אומרים עין תחת עין כמו ילד הכחישהפלסטר , אבל זה רק בגלל שהם לא ראו אחד הילדים שלי הציע פלסטר הלא נכון (וזה אפילו יותר גרוע ) .החס וחליל שיש לי לא נותר אלא פרפרים כאשר הבן שלי יששריטה בלתי נראית .תודה

לOuchies , אני מוכן לכל דבר : עםתיבה של תחבושות דבקים משל - ימיביד , אין יותר מתלונן .הנפגע יכול לבחורתחבושת צבעולתפוס את הסמנים הכלולים להתאים אותו בצורה מושלמת .ואם אתה רוצה לעשותבחיים שלך tween מרגיש מגניב , לאסוף אתתיבה שלעיצובים מגניבים Teen - נתן גילים כמו גולגולותוקעקועים לאלה רחוקים מדי ירךלכל דבר אחר . -Mir

אמכור ילדים מגניבים תחבושותבOuchies אינטרנט אובחוג ידידי